מקומות עבודה

מקומות עבודה

עיריית אשקלון

מרפאת שן שמחה לקחת חלק גדול בליווי ובהענקת שירות רפואה לעובדי עיריית אשקלון. כחלק מההסכם שהתגבש בין חברי הוועד להנהלת מרפאת השן עובדי העירייה יהיו זכאים:

 • בדיקה קלינית ע"י המנהל הרפואי ללא עלות
 • צילום פנורמי ופריאפיקלי ללא עלות במרפאה
 • 2 שנניות חינם בשנה
 • 30% הנחה על המחירון הכללי
 • זיכוי שנתי ע"ס 500 ש"ח למימוש בכל רכישה

עשות אשקלון

מרפאת שן מברכת אתכם על המעבר לחברת מנורה, ושמחה לקחת חלק גדול בליווי ובהענקת שירות רפואי לעובדי עשות. כחלק מההסכם שהתגבש בין חברי הוועד להנהלת מרפאת השן עובדי עשות יהיו זכאים:

 • בדיקה קלינית ע"י המנהל הרפואי ללא עלות
 • צילום פנורמי ופריאפיקלי ללא עלות במרפאה
 • בקשות והתנהלות מול חברת הביטוח לממש את תכניות הטיפול
 • 10% הנחה עבור השתתפויות הביטוח
 • תוספת לתנאי הביטוח – 2 שנניות חינם בשנה
 • 30% הנחה על טיפולים פרטיים ושאינם מאושרים בביטוח
 • זיכוי שנתי ע"ס 500 ש"ח למימוש בכל רכישה פרטית (השתתפויות/ תוספות פרטיות ועוד)