מן העיתונות

מן העיתונות

כתבה מאת מזי פולאט ודר רפאל פינחסוב- מרפאת שן בזמן הקורונה

כתבה בעיתונים: ידיעות אשדוד, אשקלון והדרום