בית הספר לקוסמטיקה ■

לפרטים יש לפנות לסניף נתיבות
3800* מהנייד שלוחה 3
או בכתובת מייל: netivot@s-care.co.il* סניף נתיבות הינו עצמאי ובבעלות פרטית. ולפיכך אין קשר משפטי בין החברות.